top of page

Services

Vreemdelingenrecht
  • bijstand en verdere opvolging bij een aanvraag tot medische regularisatie, een aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen en een aanvraag tot gezinshereniging 

  • bijstand op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  • beroep tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken en verdere opvolging bij de Raad Voor Vreemdelingenbewistingen en de Raad van State

  • bijstand tijdens de procedure voor de Raadkamer (voor personen die in een gesloten centrum werden geplaatst)

  • vragen omtrent arbeidskaarten en beroepskaarten, het overschrijven van buitenlandse akten, erkenning buitenlandse diploma’s, opvolging visumaanvraag, bijstand en verdere opvolging inschrijving nieuwkomers

0001.jpg
bottom of page